Song Hành Với Nghệ Thuật.

Tổng hợp phỏng vấn và tiểu luận về nhiều vấn đề trong nghệ thuật thị giác tại Việt Nam, tuyển chọn từ gần 20 năm làm báo của tác giả Đào Mai Trang.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thể loại sách: Nghiên cứu, tổng hợp.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com