Thiếu Nữ Và Trăng

Sơn dầu trên canvas
46x55cm
1989
Ký và ghi ngày BuuChi.III.1989.Orleans.
(góc dưới bên phải)

 

Bộ sưu tập cá nhân
Tranh của cố NST Nguyễn Chí Sơn (1957-2020)

SKU: BC02 Category: Tag:

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com