Vong linh

2023
28 x 38 cm
Mực và màu nước trên giấy Fabriano nhuộm
thủ công

 

Tiếng chim đỗ quyên
đưa tiễn vong linh
về miền Tịnh Độ.
-Pháp Hoan

 

Translation

The song of water rails
bidding farewell to the lost soul
to the High Abodes.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com