Úa Tàn

2023
30 x 77 cm
Mực trên giấy Fabriano Artistico 600gsm được
nhuộm thủ công

 

Đóa mẫu đơn héo tàn
giữa dăm ba cánh mỏng
xác một con bướm vàng.
-Pháp Hoan

 

Translation

Withered peony blooms
Among a few delicate petals
remnants of a golden butterfly.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com