Tương tàn

2023
25 x 74.5 cm
Mực trên giấy Fabriano Artistico 600gsm được
nhuộm thủ công

 

Sau một trận tương tàn
trên chiến trường đây đó
bồ công anh nở vàng.
-Pháp Hoan

 

Translation

After a fierce bloodshed
scattered on battlefield
golden dandelions bloom.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com