Tay áo

2023
44.5 x 77.5 cm
Mực trên giấy Fabriano Artistico 600gsm được
nhuộm thủ công

 

Cánh bướm bay ra
từ trong tay áo
của ông sư già.
-Pháp Hoan

 

Translation

Butterfly emerges
from the robe’s sleeve,
of an old monk.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com