Phật Trùng

2023
62 x 112 cm
Mực và vàng lá 24k trên giấy Fabriano Artistico
600gsm được nhuộm thủ công

 

Côn trùng kêu vang
bên trong tượng Phật
ngôi chùa bỏ hoang.
-Pháp Hoan

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com