Màu trắng kinh phơi

2020
19.5 x 27.5 cm
Màu nước, bột màu tự nhiên trên giấy Fabriano
Artistico 300gsm được nhuộm thủ công

 

Nắng đã lên rồi
trước sân trắng xóa
một màu kinh phơi.
-Pháp Hoan

 

Translation

Beams of sunlight
illuminate the yard in white
color of drying scriptures.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com