Mầm xanh

2020
19.5 x 27.5 cm
Màu nước trên giấy Fabriano Artistico 300gsm
được nhuộm thủ công

 

Đặt nhẹ chân lên tuyết
ngập xuống khoảng ba phân
chạm phải mầm xanh.
-Pháp Hoan

 

Translation

Gently walk on fresh snow
under my feet
about three centimeters deep
the green sprouts.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com