Khoả Thân Xanh

Sơn dầu trên canvas
55x38cm
1989
Ký và ghi ngày BuuChi.III.1989.Orleans.
(góc dưới bên trái)

 

Bộ sưu tập cá nhân
Tranh của cố NST Nguyễn Chí Sơn (1957-2020)

SKU: BC03 Category: Tag:

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com