Hướng dương

2020
23.5 x 34 cm
Màu nước và vàng lá trên giấy Fabriano nhuộm
thủ công

 

Ba-la-mật-đa!
hướng dương một đoá
giữa trời bao la.
-Pháp Hoan

 

Translation:

Paramita!
A sunflower
amidst the boundless sky.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com