Mời Trầu

Khoảng sau năm 1991
Around after 1991
74,5 x 51 cm

 

Thủ Ấn
Hand-stamped Print

SKU: NHX17 Category: Tags: , ,

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com