Giọt sương rơi

2020
28 x 28 cm
Màu nước trên giấy Fabriano Artistico 300gsm
được nhuộm thủ công

 

Kìa giọt sương rơi
ba nghìn thế giới
phút giây rạng ngời.
-Pháp Hoan

 

Translation (by M.Tram)

Fell a dewdrop here
the three thousand spheres
joy in the mere moments.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com