Dấu chân nai

2023
28.5 x 78 cm
Mực trên giấy Fabriano Artistico 600gsm được
nhuộm thủ công

 

Trên tuyết trắng tinh
dấu chân nai hiện…
Vô Tự Chân Kinh!
-Pháp Hoan

 

Translation

On pure white snow’s canvas
deer’s footprints reveal,
the scripture of Diamond Sutra!

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com