Đại Tuyết

2022
38 x 57 cm
Mực trên giấy Fabriano Artistico 300gsm được
nhuộm thủ công

 

Tuyết đã xuống rồi
mau mang tượng Phật
chẻ làm củi thôi.
-Pháp Hoan

 

Translation (by M.Tram)

The fallen snow dire
the carved Buddha in haste
chopped for the fire

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com