Chú mèo lười

2023
38 x 52 cm
Màu nước, mực trên giấy Fabriano Artistico
600gsm được nhuộm thủ công

 

Cắt đi mảnh cà sa
cốt để không đánh thức
chú mèo lười của ta.
-Pháp Hoan

 

Translation

Kasaya robe torn
silently, so as not to wake
my lazy cat sleeps on.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com