Cánh bướm già

2023
42 x 76.5 cm
Mực trên giấy Fabriano Artistico 600gsm được
nhuộm thủ công

 

Kìa con bướm già
đậu trên cánh mũi
Phật A di đà.
-Pháp Hoan

 

Translation
Oh, aged butterfly,

resting solemnly
on the Buddha’s nose.

Thứ 2 ‒ Chủ nhật: 09:00 ‒ 20:00

50.000 VND/người

Địa chỉ: 371/4 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: +84 357 825 800
Email: info@annamgallery.com